Heinse van Houten

Wij ontvingen maandagavond het zeer trieste bericht dat ons bestuurslid Heinse van Houten eerder die dag onverwacht is overleden.

Heinse heeft op meerdere fronten zijn sporen in de schaakwereld nagelaten. Onderstaand licht ik een aantal in het oog springende feiten toe, mij realiserend dat dit overzicht verre van compleet is.

Het lidmaatschap van Heinse bij onze vereniging nam een aanvang op 1 november 1987. Het seizoen daarop leerde iedereen de schaakkracht van Heinse goed kennen, want toen werd hij voor de eerste keer clubkampioen. Dit kunststukje wist hij nadien nog 8 keer te herhalen, de laatste keer in seizoen 2013-2014. Met in totaal 9 clubkampioenschappen, verdeeld over 4 decennia, is Heinse wat dat betreft de absolute recordhouder van onze club!

Ooit vertelde Heinse mij dat hij in zijn jeugdschaakjaren het boek van Max Euwe ‘Oordeel en plan’ praktisch uit zijn hoofd heeft geleerd. Iedereen die in het verleden wel eens tegen Heinse heeft geschaakt kan zich ongetwijfeld herinneren dat het zijn gewoonte was om in stellingen die daar op het oog helemaal niet om vroegen soms rustig 15-20 minuten over een bepaalde zet na te denken. Hij was dan bezig om conform de adviezen van zijn leermeester Euwe de stelling helemaal te doorgronden en op basis daarvan zijn speelplan te maken.

De passie van Heinse voor het schaakspel ging samen met een minstens even grote passie voor computers en digitale informatievoorziening. Beide passies gingen mooi samen in zijn BBS (Bulletin Bord System) voor schakers, dat hij begin jaren negentig opzette. Een BBS was in feite een voorloper van het huidige internet en Heinse bood geïnteresseerden de mogelijkheid om op zijn server in te loggen om bijvoorbeeld 1000 partijen met de Franse opening of alle partijen van Kasparov te downloaden. Dit kon in die tijd alleen via een enkelvoudige telefoonlijn en met de toen gebruikelijke zeer lage downloadsnelheid leidde dat vaak tot gepeperde telefoonrekeningen.

Ook was Heinse oprichter en bestuurder van de Stichting PreChess International. Deze stichting heeft als doel het bevorderen van denksporten en schaken in het bijzonder door middel van moderne technieken (computers). De stichting verzamelde in de loop der jaren onder andere grote hoeveelheden schaakborden met stukken, alsmede digitale schaakklokken. Het enthousiasme van Heinse voor het schaken met gebruikmaking van digitale middelen leidde er eens toe dat hij het bestuur verzocht of er geen belangstelling was om alle partijen van externe wedstrijden op digitale schaakborden te laten spelen, met de bedoeling deze partijen op monitoren te kunnen laten zien en de partijgegevens voor later gebruik digitaal te kunnen uitlezen. Maar dit voorstel ging het bestuur toch een stapje te ver, mede gezien de reusachtige investering die dit plan zou vergen.

In 2007 werd Heinse zelf lid van het bestuur in de functie van jeugdleider. Hij fungeerde jarenlang als jeugdtrainer bij onze vereniging. Ook organiseerde hij diverse toernooien, waaronder het Zuidlaarder Jeugdschaaktoernooi en de basisschoolkampioenschappen van de Gemeente Tynaarlo. Bij al deze toernooien mocht gebruik worden gemaakt van het materiaal van de stichting PreChess.

Heinse heeft ook veel betekend als publiciteitsman voor de schaaksport in het algemeen en voor de beide schaakverenigingen uit de Gemeente Tynaarlo in het bijzonder. Bij zijn werkgever Oostermoer-Noordenveld kreeg hij het voor elkaar dat er bijna elke week een grote schaakrubriek in de abonnee-editie van de krant werd geplaatst. Eveneens was hij de bedenker en organisator van de zogenaamde Lezerspartij, waarbij de lezers van de krant het konden opnemen tegen de clubkampioen van de schaakvereniging Oostermoer.

Verder speelde Heinse regelmatig op zondagen mee voor een Duitse club in de Duitse clubcompetitie, was hij KNSB Schaak(jeugd)trainer op niveau 1 en gediplomeerd KNSB Scheidsrechter op niveau A.

Wij wensen zijn vrouw Renni, verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe om dit zware verlies te dragen.

Namens het bestuur van Schaakvereniging Oostermoer,
Nico van Huizen

 

Om aan te geven hoeveel impact het overlijden van Heinse op de leden van de schaakvereniging heeft, volgen hieronder nog de reacties per e-mail naar aanleiding van zijn overlijden:

Ik ben geschokt en ik sta perplex, volgens mij ging het weer beter met hem.

Het nieuws slaat keihard aan. Ben er kapot van.

Zeer triest nieuws en zo onverwacht.

Met het overlijden van Heinse gaat een groot schaker en een gewaardeerd lid verloren voor de club. In mijn ogen was hij een toonbeeld van sportiviteit en een liefhebber pur sang. Erg triest.

Ik ben zonder woorden. Triest.

Wat een ongelooflijk bericht. Heinse was schaken, ademde schaken en leefde schaken. En een aimabel mens. Een ongelooflijk verlies voor de club.

Een onvoorstelbaar bericht. Het leek juist zo goed te gaan met Heinse. Hij had ook echt weer plezier in schaken. Zelfs als hij een partij had verloren kon hij er toch zeer van hebben genoten.
Verbijsterend en zeer triest. Een groot verlies.

 

Foto: Harry Gielen